Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

458928-B21 HP 500-GB 3G 7.2K 3.5 SATA HDD

Giá bán: 2,896,850

Description:
HP 500GB 3.5-inch LFF SATA 3Gb/s 7.2K RPM
MDL Hot Plug Hard Drive w/NCQ (Native Command Queing)
In HP G1-G7 Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
HP Option Part# 458928-B21
HP SmartBuy Part# 458928-S21
HP Spare Part# 459319-001
HP Assembly Part# 482483-002
HP Assembly Part# 484429-002
HP Assembly Part# 507631-001
HP Assembly Part# 622598-002
HP Model# GB0500EAFJH
HP Model# GB0500EAFYL
HP Model# MB0500EAMZD
HP Model# MB0500EBNCR
Western Digital Model# WD5003ABYX