Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing all 5 results

Thiết bị điện tử

593921-B21 HP 2GB (1x2GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

593907-B21 HP 2GB (1x2GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

301044-B21 HP 2GB 266MHz SDRAM Module

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

358349-B21 HP 2GB PC2700 SDRAM Module

Giá bán: 1,746,850
Giá bán: 1,976,850