Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing all 6 results

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

Máy chủ - Server

Máy chủ ASUS T20

Giá bán: 10,018,00119,972,000

Máy chủ - Server

Máy chủ ASUS T520 II

Giá bán: 15,691,00021,993,000

Máy chủ - Server

Máy chủ ASUS R420 II

Giá bán: 16,452,00018,474,000