Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

432804-B21 HP 1GB PC2-5300 ECC DIMM

Giá bán: 1,746,850

Description:
HP 1GB Unbuffered PC2-5300 ECC DIMM (1 x 1GB)

Part Number(s)
HP Part# 432804-B21

Note:
Our HP Part# 432804-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.