Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00WG620 IBM 120-GB 2.5 SATA ENT G3HS SSD

Giá bán: 15,086,850

Description:
IBM S3510 120GB SATA-600 G3HS 2.5-inch
Enterprise Entry Hot-Swap Solid State Drive (SSD)

Part Number(s)
IBM Part# 00WG620