Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

507129-010 , 512544-002 , 512544-004 , 512547-B21 HP 146-GB 6G 15K 2.5 DP SAS

Giá bán: 2,206,850

Description:
146GB 2.5-inch 6Gb/s Serial Attached SCSI (SAS)
SFF 6Gb/s Dual Port Hot-Plug 15K Hard Drive
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SAS Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 512547-B21
Spare Part# 512744-001
Assembly Part# 507129-010
Model# EH0146FARUB