Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

WK0CR Dell EQL 600-GB 6G 10K 3.5 SAS PS6500

Giá bán: 4,966,850

Description:
Dell EqualLogic 600GB 6G 10K 3.5-inch Hot-Plug SAS
Hard Drive PS4000 / PS5000 / PS6000 Series
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS6500 PS6500X
Dell EqualLogic PS6510 PS6510X

Part Number(s)
Dell Part# 0WK0CR
Dell Part# WK0CR