Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

ST32000644NS EQL 2TB 7.2K 3.5 SATA PS6500E/6510E

Giá bán: 7,496,850

Description:
Dell EqualLogic 2-TB 7.2K RPM 3G
(3Gb/s) 3.5-inch SATA
Hot-Plug Hard Drive in Dell EqualLogic
PS6500 series 3.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS6500E
Dell EqualLogic PS6510E

Part Number(s)
EqualLogic P/N: 0948611-02
Seagate Model# ST32000644NS-EQL