Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 6,806,850

Description:
Dell Intel Xeon E7-4830 Processor
2.13GHz 8-core 24MB 6.4GT

For Dell PowerEdge R910 M910 Servers

Part Number(s)
Intel Part# SLC3Q

Overview:
Enhanced SpeedStep Technology; Turbo Boost Technology; Intel Extended Memory 64 Technology; Execute Disable Bit Capability; Intel Virtualization Technology (VT-X); Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d); Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT); Trusted Execution Technology; Hyper-Threading Technology; Thermal Monitoring Technologies.