Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 5,426,850

Description:
Dell Intel Xeon E7520 Processor
1.86GHz 4-core 18MB 4.8GT

For Dell PowerEdge R810 R910 M910 Servers

Part Number(s)
Intel Part# SLBRK
Dell Part# G57R4

Overview:
Enhanced SpeedStep Technology; Intel Extended Memory 64 Technology; Execute Disable Bit Capability; Intel Virtualization Technology (VT-X); Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT); Hyper-Threading Technology.