Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 4,506,000

  • Dell Intel Xeon X3320 Processor 2.5GHz 4-core 6MB 1333MHz
  • For Dell PowerEdge R200 Servers

Part Number(s)

  • Intel Part# SLAWF
  • Dell Part# N320K
  • Dell Part# C507C