Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

RHRR4 Dell 600-GB 15K 12G 3.5 SAS w/F238F

Giá bán: 6,576,850

Description:
Dell 600GB 15K SAS 2 1/2-inch 12Gb/s Hot-Plug Dell Hard Drive
in Dell F238F 3.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray.
Utilizes the Dell 2 1/2-inch – 3 1/2-inch
Hybrid adapter module (Y004G/9W8C4) (as pictured)
Genuine Dell serial number and firmware
Genuine Dell Certified Enterprise Class Hard Drive

Part Number(s)
Dell Part# RHRR4
Dell Part# 0RHRR4