Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 1,746,850

Description:
Dell 345 Watt
Non-Redundant Power Supply

For Dell PowerEdge R200 850 860 Servers

Part Number(s)
Dell Part# RH744
Dell Part# 0HH066
Dell Part# AF345C00021
Dell Part# DPS-345AB
Dell Part# T3504
Dell Part# XH225
Dell Part# HH066