Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 23,826,850

Description:
HP StoreFabric SN1100Q 16Gb Fibre Channel (FC) Adapter
Dual Port PCI-e Host Bus Adapter (HBA)

Part Number(s)
Option Part# P9D94A
Spare Part# 853011-001