Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,586,850

Description:
Dell LSI Logic LSI20320IE Single Port
PCI-E Ultra320 Low Profile SCSI Controller Card

For Dell PowerEdge 1950 2800 2850 2950
2970 6950 R200 R300 R715 R805 R815
R900 R905 T105 T300 T605 Servers

For Dell PowerVault DL2000

Part Number(s)
Dell Part# MM052
Dell Part# NU947