Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,982,8009,502,800

Overview:
This IBM System x 7200 rpm 6 Gbps 3.5-inch NearLine (NL) G2HS SAS Hot-Swap Hard Drive offers very high performance and storage capacity. It has outstanding reliability that enables operation in RAID environments without compromising application performance or availability.

Xóa chọn lại