Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

EA788AA HP 250-GB 7.2K 3.5 NHP SATA HDD

Giá bán: 3,126,850

Description:
HP 250GB 7.2K 3.5-inch 3.0Gb/s
68-Pin Non-Hot-Plug SATA Drive with NCQ

Part Number(s)
HP Part# EA788AA

Note(s):
For HP xw8200 Workstations