Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

BD036863AC , BD03688272 HP 36.4-GB U320 SCSI HP 10K

Giá bán: 1,746,850

Description:
HP 36.4GB 10K Ultra320 SCSI Hot-Plug Hard Drive
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 286713-B22
Spare Part# 289041-001
Model # BD036863AC