Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

AG690A HP 300-GB 15K M6412 FATA

Giá bán: 13,476,850

Description:
HP 300GB FATA 3.5-inch M6412 Enclosure Hard Drive
40 pin 4GB/s Hot-Plug Fibre Channel ATA (FATA)
Genuine HP Serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part#
Option Part# AG690A
Spare Part#

For use in HP M6412 Enclosures only
StorageWorks EVA 4400/6400/8400