Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

9TH066-157 Dell EQL 900GB 10K 2.5 SAS PS4110X

Giá bán: 6,576,850

Description:
1 x Dell EqualLogic 900GB 10K RPM 6Gb/s
2.5-inch Hot-Plug Serial Attached SCSI (SAS) Hard Drive
In Dell EqualLogic PS4100 / PS6100 series
2.5-inch Hot Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS4100 PS4100X PS4110X
Dell EqualLogic PS4210X
Dell EqualLogic PS6100 PS6100X PS6110X
Dell EqualLogic PS6210X

Part Number(s)
Dell EqualLogic Part# 9TH066-157