Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

9EA066-080 EQL 400GB 10K 3.5 SAS PS4000X

Giá bán: 4,046,850

Description:
Dell EqualLogic 400GB 10K RPM 3Gb/s
3.5-inch Serial Attached SCSI (SAS)
Hot-Plug Hard Drive in Dell EqualLogic
PS4000 / PS5000 / PS6000 series
3.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS4000 PS4000X
Dell EqualLogic PS5000 PS5000X
Dell EqualLogic PS6000 PS6000X

Part Number(s)
Dell Part# 9EA066-080
Dell Part# RS-400G10-SAS-CHNS-D
Dell Part# H438D
Seagate Part# ST3400755SS-EQL