Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 6,142,800

Description:
IBM 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply
Hot-Plug Redundant AC Power Supply

Part Number(s)
IBM Part# 94Y5975

Overview:
550W AC Power Supply for System x Servers – High Efficiency Platinum power module.