Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 9,022,800

Description:
IBM 900W High Efficiency Platinum AC
Power Supply Hot-Plug Redundant

Part Number(s)
IBM Part# 94Y5973

Overview:
900W AC Power Support for System x High Efficiency Platinum is a Power Module.