Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

94555-02 EQL 1TB 7.2K 3.5 SATA PS4000E

Giá bán: 5,656,850

Description:
Dell EqualLogic 1TB 7.2K RPM 3.5-inch
Serial ATA (SATA) Hot-Plug Hard Drive in Dell
EqualLogic PS4000 / PS5000 / PS6000 series 3.5-inch
Hot-Plug Hard Drive Tray w/ Interposer (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS4000 PS4000E
Dell EqualLogic PS5000 PS5000E
Dell EqualLogic PS6000 PS6000E
Dell EqualLogic PS6010E

Part Number(s)
Dell Part# 94555-02