Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

90P1385 IBM 146-GB U320 SCSI HP 15K

Giá bán: 5,886,850

Description:
IBM 146GB 15K Ultra320 Hot-Plug SCSI Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option Part# 90P1382
IBM FRU# 90P1385
IBM P/N# 26K5246