Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

872357-B21 HP G9 G10 400-GB 6G 3.5 SATA WI SSD

Giá bán: 10,716,850

Description:
HP 400GB 3.5-inch SCC LFF Pluggable SATA
6Gb/s Hot-Plug Write Intensive-2 (WI) Digitally
Signed Firmware (DS) Solid State Drive in G9 G10
(Gen9 Gen10) SmartDrive Carrier (SC) (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 872357-B21
Spare Part# 872513-001