Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

869378-B21 HP G9 G10 480-GB 6G 2.5 SATA RI SC SSD

Giá bán: 10,026,850

Description:
HP 480GB 2.5-inch SFF SATA Read
Intensive (RI) 6G SC Digitally Signed
Firmware (DS) Solid State Hard Drive
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 869378-B21
Spare Part# 869577-001