Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

764904-B21 HP G9 G10 400-GB 6G 2.5 SATA RI SCN SSD

Giá bán: 9,796,850

Description:
HP 400GB NVMe x4 Lanes PCIe 2.5-inch SFF SATA
Read Intensive (RI) 6G SCN Solid State Hard Drive
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 764904-B21