Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

761872-B21 HP Smart Array P440/4GB SAS Controller

Giá bán: 22,216,850

Description:
HP Smart Array P440/4GB FBWC 12GB
1-Port Internal FIO SAS Controller

Part Number(s)
Option Part# 761872-B21