Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

739900-B21 HP G8 G9 600-GB 3.5 SATA VE 6G EV SSD

Giá bán: 20,606,850

Description:
HP G8 G9 600GB 3.5-inch LFF Pluggable SATA Value Endurance (VE) 6Gb/s SC Enterprise Value (EV)
Solid State Drive (SSD)
In HP G8 G9 Hot-Plug Drive tray
(SC) Smart Carrier (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 739900-B21
Spare Part# 739960-001