Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

728726-B21 HP 120-GB SFF 2.5 SATA VE 6G EB SSD

Giá bán: 6,116,850

Description:
HP 120GB SFF 2.5-inch SATA
Value Endurance (VE) 6G Hot-Plug
Enterprise Boot (EB) Solid State Drive
For G1-G7 Proliant Servers
Genuine HP Serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 728726-B21