Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,816,850

Description:
HP 1400W Flexible Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply w/C-14 Power Inlet Connector that can support HP Power Discovery Services (blue connector)

Part Number(s)
Option Part# 720620-B21
Spare Part# 754383-001
Spare Part# 733427-001
Spare Part# 733428-001
Assembly Part# 733428-401
Model# DPS-1400CB A