Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 6,576,850

Description:
HP Flex-10 10Gb 2-Port 552M Adapter

Part Number(s)
Manufacturer Part# 674764-B21

Overview:
The HP Flex-10 10Gb 2-port 552M is a Flex-10 10 Gigabit Ethernet (10GbE) mezzanine card for BL-c Gen8 servers that utilizes the Emulex BE3 controller

 

SKU: 674764-B21 Categories: , Tag: