Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,436,850

Description:
HP 512MB P-series Smart Array Flash Backed Write Cache Kit
Includes 671353-001 cable
Includes 633540-001 512MB FBWC module

Part Number(s)
Manufacturer Part# 661069-B21
Spare Part# 633540-001
Spare Part# 610672-001