Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

653965-001 HP G8 G9 100-GB 3G 2.5 SATA MLC SSD

Giá bán: 6,806,850

Description:
HP G8 G9 100GB 2.5-inch Small Form Factor SFF
Pluggable SATA 3G SC Enterprise Mainstream
Solid State Hard Drive (SSD)
In HP 2.5-inch G8 G9 Hot-Plug Hard Drive tray
Smart Carrier (SC) (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 653112-B21
Spare Part# 653965-001
Assembly Part# 636458-001
Assembly Part# 636619-002
Model# MO0100EBTJT
Model# MZ5EA1000/0H3
Model# MZ5EA100HMDR-000H3