Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP NC365T 4-Port Ethernet Server Adapter with both Brackets

Part Number(s)
HP Part# 593722-B21
HP Part# 593720-001

SKU: 593722-B21 Categories: , Tag: