Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

574269-001 HP 160-GB 3G 7.2K 3.5 QR SATA

Giá bán: 2,436,850

Description:
HP 160GB Entry Level (ETY) Hot-Plug Quick Release (QR) SATA 3.0Gb/s Hard Drive 7200 RPM 3.5-inch form factor 1.0 inch high
in HP Hot-Plug Quick Release drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
For G1-G7 Proliant QR SATA Servers
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 574021-B21
Spare Part# 574269-001
Assembly Part# 484429-003
Assembly Part# 571227-001
Model# GB0160EAPRR
Model# VB0160EAVEQ