Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,666,850

Description:
HP 512MB Flash Backed Write Cache Optional
Upgrade for HP Smart Array P410i Controller

Part Number(s)
Manufacturer Part# 534916-B21

SKU: 534916-B21 Categories: , Tag: