Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

518737-001 ,AP730A ,AP730B HP 600-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 5,196,850

Description:
StorageWorks 600GB 10K Fibre Channel
40 pin 2GB/s HotSwap FCAL Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# AP730A
Option Part# AP730B
Spare Part# 518737-001
Assembly Part# 495276-003
Bare Model# BD600DAJZK