Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

518734-001 , AP731A , AP731B HP 450-GB 10K M6412 FATA

Giá bán: 3,356,850

Description:
HP 450GB FATA 3.5-inch M6412 Enclosure Hard Drive
40 pin 4GB/s Hot-Plug Fibre Channel ATA (FATA)
Genuine HP Serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# AP731A
Option Part# AP731B
Spare Part# 518734-001

For use in HP M6412 Enclosures only
StorageWorks EVA 4400/6400/8400