Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

518011-001 , 518194-001 , 518194-003 , 625270-001 HP 146-GB 6G 10K 2.5 DP SAS HDD

Giá bán: 2,436,850

Description:
146GB 2.5-inch Serial Attached SCSI (SAS)
SFF 6Gb/s Dual Port Hot-Plug 10K Hard Drive
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SAS Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
HP Option Part# 507125-B21
HP Spare Part# 507283-001
HP Assembly Part# 518011-001
HP Model# EG0146FARTR
HP GPN 507129-001 or 507129-002
Fujitsu Model# MBD2147RC
Fujitsu Part# CA07068-B10100CP