Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP 750W 12 Volt AC Common Slot Gold High Efficiency (HE) Hot-Plug Power Supply

Part Number(s)
Option Part# 512327-B21
Spare Part# 511778-001
Assembly Part# 506821-001
Assembly Part# 506822-001
Assembly Part# 506822-101
Assembly Part# 506822-201
Model# DPS-750RB
RMN# HSTNS-PD18
RMN# HSTNS-PL18