Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,126,850

Description:
HP Smart Array P712m/256 6Gb 2-ports Int/2-ports Ext Mezzanine SAS Controller

Part Number(s)
Manufacturer Part# 488348-B21