Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 17,999,825

Description:

  • IBM Brocade 8GB FC (Fibre Channel)
  • Dual-Port Host Bus Adapter (HBA)
  • For IBM System x ServersPart Number(s)
  • IBM Part# 46M6052
  • IBM Option Part# 46M6050