Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,600,000

Description:
Intel® Celeron 440 DL120 G5
(2.00GHz/2-core/800MHz/512KB)
Full Processor Option Kit

Part Number(s)
Manufacturer Part# 468963-B22

HP Processor Kits:
Manufacturer Part# 468963-B22
This is the full processor option kit. It includes the
Processor(s), Heat-Sink(s), Fan(s), Thermal paste

 

SKU: 468963-B22 Categories: , Tag: