Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

466277-001, AJ697A , AJ698A , AJ699A HP 400-GB 10K M6412 FATA

Giá bán: 3,126,850

Description:
HP 400GB FATA 3.5-inch M6412 Enclosure Hard Drive
40 pin 4GB/s Hot-Plug Fibre Channel ATA (FATA)
Genuine HP Serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# AJ711A
Option Part# AJ711B
Option Part# AJ697A
Option Part# AJ698A
Option Part# AJ699A
Option Part# AJ700A
Option Part# AJ812A
Option Part# AJ813A
Spare Part# 466277-001
Assembly Part# 465329-002
Model# BD400DADFQ

For use in HP M6412 Enclosures only
StorageWorks EVA 4400/6400/8400