Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 1,286,850

Description:
HP 256MB Cache Module Upgrade
Supported on HP Smart Array P212, P410 and P411 Controllers

Part Number(s)
Option Part# 462968-B21
Spare Part# 462974-001
Assembly Part# 013224-001

SKU: 462968-B21 Categories: , Tag: