Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP 512MB BBWC Upgrade Kit
Supported on HP Smart Array P410 and P411 Controllers only

Part Number(s)
Option Part# 462967-B21

Kit includes these Spare Part Numbers
462975-001 (Cache Module)
462976-001 (Battery Module)
488138-001 (Battery Cable)

SKU: 462967-B21 Categories: , Tag: