Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

462828-B21 HP P212/ZM SAS Controller

Giá bán: 5,656,850

Description:
HP Smart Array P212/Zero Memory SAS Controller
1-port Interal / 1-port External

Part Number(s)
Manufacturer Part# 462828-B21