Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

460426-001 HP 250-GB 3G 5.4K 2.5 SATA HDD

Giá bán: 3,816,850

Description:
250GB SATA Hot-Plug SFF 3Gb/s Entry (ETY) Hard Drive 5400 RPM 2.5-inch form factor 1.0 inch high in Hot-Swap Tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# 460355-B21
Spare Part# 460426-001
Assembly Part# 488410-002
Model# GJ0250EAGSQ